Over

SaveFood is opgericht door Sam Nanhu en is onderdeel van Crosssurf. Het bedrijf van Sam en Nathalie Nanhu. Sam is secretaris van Stichting Zout der aarde Den Haag en initiator van Wijkcentrum de Rank. Hij is ook voorganger van de Baptistengemeente Scheveningen en Wijkgemeente de Rank. Toen Eco&Co stopte met haar activiteiten heeft hij SaveFood opgericht om ervoor te zorgen dat dit goed werk doorgang kon vinden.

SaveFood was founded by Sam Nanhu and is part of Crosssurf. The company of Sam and Nathalie Nanhu. Sam is secretary of Stichting Zout der aarde Den Haag and initiator of Wijkcentrum de Rank. He is also pastor of the Baptist church Scheveningen and Wijkgemeente de Rank. When Eco&Co stopped its activities, he founded SaveFood to ensure that this good work could continue.

SaveFood a été fondée par Sam Nanhu et fait partie de Crosssurf. La compagnie de Sam et Nathalie Nanhu. Sam est secrétaire de la Stichting Zout der aarde Den Haag et initiateur du Wijkcentrum de Rank. Il est également pasteur de l’église baptiste de Scheveningen et de Wijkgemeente de Rank. Lorsque Eco&Co a cessé ses activités, il a fondé SaveFood pour s’assurer que ce bon travail puisse se poursuivre.

Eco & Co

Eco & Co

De voorloper van SaveFood . Wij zijn blij het te mogen overnemen!

Wijkcentrum de Rank

In Wijk Centrum de Rank wordt op donderdag de groente en fruit in baskets gesorteerd om daarna bezorgd te worden bij de Pickup Points

Arie Knoester

Arie Knoester is oprichter van de Rank. De Christelijke plek voor daklozen, eenzamen en verslaafden

Ons verhaal

Het idee van SaveFood is geheel ontstaan door onze voorganger Eco&Co. Zij waren degenen die de wereld een beetje beter wilden maken door voedselverspilling tegen te gaan, Eco&Co doneerde ook graag aan onze goede doelen zoals de voedselbank, dagelijkse maaltijden die we bereiden voor daklozen en mensen die het nodig hebben. Dankzij die donaties konden wij ook gezonde maaltijden maken voor onze klanten! Doordat onze oudste dochter veganist is geworden zijn we ook beter gaan nadenken over gezond en ook milieuvriendelijk voedsel. Toen Eco&Co ging stoppen hebben we besloten deen doorstart te maken met SaveFood.

The idea of SaveFood was born entirely by our predecessor Eco&Co. They were the ones who wanted to make the world a little better by reducing food waste, Eco&Co also liked to donate to our charities such as the food bank, daily meals we prepare for the homeless and people who need it. Thanks to these donations, we were also able to make healthy meals for our customers! Because our eldest daughter has become vegan, we have also started to think better about healthy and also environmentally friendly food. When Eco&Co was going to stop, we decided to make a new start with SaveFood.

L’idée de SaveFood est née entièrement de notre prédécesseur Eco&Co. Ce sont eux qui voulaient rendre le monde un peu meilleur en réduisant le gaspillage alimentaire, Eco&Co aimait aussi faire des dons à nos organismes de bienfaisance tels que la banque alimentaire, les repas quotidiens que nous préparons pour les sans-abri et les personnes qui en ont besoin. Dankzij die donaties konden wij ook gezonde maaltijden maken voor onze klanten! Doordat onze oudste dochter veganist is geworden zijn we ook beter gaan nadenken over gezond en ook milieuvriendelijk voedsel. Toen Eco&Co ging stoppen hebben we besloten deen doorstart te maken met SaveFood.